национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 14 – 17 октомври 2021
Конгресен център Палас, Слънчев ден, Св. св. Константин и Елена, Варна


14 октомври 2021, четвъртък

16:00 – 17:00
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
17:00 – 18:00
Сателитен симпозиум BMS доц. д-р Димитър Калев – модератор
18:00 – 19:20
РАЗНИФирмени презентации д-р Красимир Койнов – модератор
18:00 – 18:20
Фирмена презентация Teva
18:00 – 18:40
Фирмена презентация Servier
18:40 – 19:00
Фирмена презентация Sanofi
20:00
Коктейл Добре дошли

15 октомври 2021, петък

8:30 – 10:10
ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) чл. кор. проф. д-р Драга Тончева – модератор
8:30 – 8:50
Геномен пейзаж на ПДАКчл. кор. проф. д-р Драга Тончева
8:55 – 9:15
Въвеждане на молекулярни модели в клиниката на ПДАК: прогностични и предиктивни биомаркеридоц. М. Георгиева
9:20 – 9:40
Патологична оценка на туморната микросреда като маркер за химиорезистентност при ПДАК проф. д-р Савелина Поповска
9:45 – 10:05
Клинично значение на серумните туморни маркери при ПДАКд-р Веселина Колева
10:10 - 10:30
Кафе пауза

10:30 – 11:40
Сателитен симпозиум MSD доц. д-р Димитър Калев – модератор
11:40 – 13:20
ПЛЕНАРНА СЕСИЯДиагностични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) проф. д-р Савелина Поповска – модератор
11:40 – 12:00
Еволюция на образните критерии за резектабилност на ПДАКд-р Радослав Петков
12:05 – 12:25
Патологична оценка на регресията на ПДАК след неоадювантна терапияпроф. д-р Светлана Христова
12:30 – 12:50
PET/CT за детекция на рецидив и следтерапевтичен мониторинг при ПДАК доц. д-р Павел Бочев, проф. д-р Ирена Костадинова
12:55 – 13:15
Нови таргетиращи агенти за SPECT/CT и тераностични подходи в лечението на ПДАКпроф. д-р Соня Сергиева
13:20 – 14:00
Обяд

14:00 – 16:00
Сателитен симпозиум Pfizer доц. д-р Димитър Калев – модератор
16:00 – 17:00
Сателитен симпозиум Novartis доц. д-р Димитър Калев – модератор
17:00 – 17:30
Кафе пауза

17:30 – 20:00
ПЛЕНАРНА СЕСИЯЛокални терапевтични подходи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) проф. д-р Никола Владов – модератор
17:30 – 17:50
Съвременно лъчелечение при ПДАК: пред- и следоперативно лъчехимиолечение и след рецидивпроф. д-р Татяна Хаджиева, д-р Камен Недев, д-р Захари Захариев
17:55 – 18:15
Показатели от ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) като предиктори за терапия на метастатичен ПДАКд-р Александър Кацаров, д-р Петко Карагьозов
18:20 – 18:40
Хирургични подходи за повишаване на дългосрочната преживяемост при ПДАКдоц. д-р Ивелин Такоров, д-р Димитрия Вълчева
18:45 – 19:05
Хирургични подходи за дуоденална обструкция от ПДАК доц. д-р Иван Василевски
19:10 – 19:30
Сравнителен анализ на панкреасни резекции, съчетани със съдови резекциидоц. д-р Васил Михайлов, д-р Цветан Тричков
19:35 – 19:55
Полза от циторедукция и интраперитонеална химиотерапия при ПДАКпроф. д-р Александър Юлиянов
20:15
Вечеря

16 октомври 2021, събота

8.30 – 10.35
ПЛЕНАРНА СЕСИЯСистемни терапевтични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)проф. д-р Асен Дудов – модератор
8:30 – 8:50
Неоадювантна системна терапия при ПДАК – къде, кога и какд-р Марчела Колева, д-р Росица Кръстева
8:55 – 9:15
Противотуморна лекарствена терапия след резекция на ПДАКпроф. д-р Асен Дудов
9:20 – 9.40
Системни терапевтични стратегии при метастатичен ПДАКд-р Радослав Мангалджиев
9:45 – 10.05
Избори за поддържаща терапия при метастатичен ПДАКдоц. д-р Ася Консулова
10:10 – 10:30
Туморна микросреда и имунотерапия при ПДАКдоц. д-р Желязко Арабаджиев
10:35 – 11:00
Кафе пауза

11:00 – 13:00
Сателитен симпозиум Roche
13:00 – 13:45
Обяд

13:45 – 14:45
Сателитен симпозиум Еli Lilly доц. д-р Димитър Калев – модератор
14:45 – 15:45
Сателитен симпозиум Janssen
15:45 – 17:00
ПЛЕНАРНА СЕСИЯПоддържащи грижи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)проф. д-р Милена Станева – модератор
15:45 – 16:05
Постоперативни диетични режими и подкрепа с парентерално хранене при ПДАКдоц. д-р Николай Йорданов, д-р Цветелина Конджова
16:10 – 16:30
Биомаркери за риск от тромбоза и антикоагулантни стратегии при ПДАКпроф. д-р Милена Станева
16:35 – 16:55
Възможности за контрол на болка при ПДАК доц. д-р Николай Белев
17:00 – 18:00
Сателитен симпозиум Astellas
18:00 – 19:00
Сателитен симпозиум Amgen доц. д-р Димитър Калев – модератор
20:00
Гала вечеря

17 октомври 2021, неделя

09:00 – 10:30
ДИСКУСИОННА СЕСИЯНационален раков план – от Европа до БългарияДеян Денев – модератор
09:00 – 09:15
Принципи, планиране и приложение на скринингови програми за злокачествени болестидоц. д-р Надя Димитрова
09:15 – 09:30
Принципи, планиране и функциониране на специализирани ракови центроведоц. д-р Ася Консулова
09:30 – 10:30
Дискусионен панелДеян Денев, доц. д-р Надя Димитрова, доц. д-р Ася Консулова, д-р Мила Петрова, д-р Радослав Мангалджиев, доц. д-р Желязко Арабаджиев, Евгения Адърска, Радой Павлов – панелисти
10:30 – 11:00
Кафе пауза

11:00 – 12:30
ДИСКУСИОННА СЕСИЯДигитални реконструкции в българската клинична онкологияМилена Стойчева – модератор
12:30 – 12:45
Официално закриване
12:45 – 13:45
Обяд

Организационният комитет запазва правото си за промени до 19 септември 2021