национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2013

д-р Дора Маринова

СБАЛББ Св. София – София

Родена на 21 юли 1983 г. в София. През 2002 г. завършва с отличие Девета френска езикова гимназия. Дипломира се в Медицински университет – София с награда Златен Хипократ през 2008 г. От 2009 г. е зачислена за редовен докторант по научна специалност Белодробни болести към СБАЛББ Св. София – София. През 2013 г. защитава дисертационна теза за научна степен доктор: Невроендокринни белодробни тумори – клинично, имунохистохимично и генетично проучване. Водещ изследовател на два проекта от конкурсите Млад изследовател 2010, 2011. Член е на Българско дружество по белодробни болести, Европейска респираторна асоциация (ERS), Европейска асоциация за карциномни проучвания (EACR) и Европейска асоциация по патология (ESP).