национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море
Онкологична конференция 14 – 16 октомври 2021

Годишна Награда МОРЕ

Венец на дързост

За принос в българската клинична онкология
(почетна статуетка и стипендия за продължаващо обучение по клинична онкология)

 

Носител на награда МОРЕ 2013


Носител на награда МОРЕ 2014


Носител на награда МОРЕ 2015


Носител на награда МОРЕ 2016


Носител на награда МОРЕ 2017


Носител на награда МОРЕ 2018


Носител на награда МОРЕ 2019


Носител на награда МОРЕ 2020

Бутоните Номинации и Избор са достъпни само за членове на Експертния борд на МОРЕ, притежаващи парола.