национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 14 – 17 октомври 2021
Конгресен център Палас, Слънчев ден, Св. св. Константин и Елена, Варна

Дарзалас Символичен покровител на МОРЕ

Велик древнотракийски бог на гетите, считан за покровител на античния град Одесос, днешна Варна. Археологически находки с изображението му датират от III в. пр. Хр.

В божественото име на Дарзалас е вложен индоевропейският корен ther — смел. Ономастиката твърди, че старобългарският език го e пренесъл през вековете в глагола дрьзовати – осмелявам се, дръзвам, дерзая. Древните историци на Одесос наричат Дарзалас Смелия бог, а придошлите елини го почитат с прозвището Teos Megas (Великия бог).

Култовите скулптори в Одесос изобразяват Дарзалас с аристократично мъжествено лице. В лява ръка държи рог с плодове – духовен символ на творческа воля и методологична твърдост. С дясна ръка, протегната над пламтящ олтар, той издига свещен жречески патер, символизиращ духовна власт и свръхсетивна мъдрост. Венец от житни класове изящно увенчава красиво сплетенените му коси.

В Одесоския храм на Дарзалас жреци обучавали своите неофити в мистериите на творческата воля и безстрашие. Преминалите през посвещение се увенчавали с Венец на смелост.

Според късноантичния историк Йорданес, през 347 г. пр. Хр., по време на обсадата на Одесос от Филип II Македонски, баща на Александър III Велики, срещу завоевателите излязла процесия от жреци, облечени в бели дрехи, които пеели химни на своя велик бог, акомпанирайки на лири. Поразeн от магическата им сила, Филип II заповядал да се вдигне обсадата и да се върне заграбеното.

Векове след тези събития, през гръкоримската епоха (до III в. сл. Хр.), култът към Дарзалас продължава да бъде почитан в Одесос под формата на ежегодни тържествени процесии, монетни емисии с образа му и всенародни спортни състезания, наречени Дарзалеи.