национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА, версия 2.2018

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТОРАКАЛНИ И ГАСТРОЕНТЕРОПАНКРЕАСНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ, версия 2.2018

17 – 19 октомври 2019, Варна, Златни пясъци

КОНТАКТИ

Секретариат МОРЕ

Направление Медицинска онкология и лъчелечение
СБАЛОЗ Д-р Марко Марков
бул. Цар Освободител 100
9002 Варна
Тел.: +359 52 975 802
Мобилен: +359 888 321 392
Имейл: secretary@more-conference.com

Организатор МОРЕ

Фондация МОРЕ-Дарзалас
За контакти: Счетоводна кантора
ул. Акад. Андрей Сахаров № 15,
сграда 1, вх. А, ет. 3, ателие 19
9000 Варна
Tел.: +359 893 482 320; +359 878 785 506; +359 52 604 738
Имейл:
legal@more-conference.com

Банкова сметка в BGN
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG10STSA93000022768332
BIC: STSABGSF

Проект и реализация на интернет сайта: Aggressione