национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 14 – 17 октомври 2021
Конгресен център Палас, Слънчев ден, Св. св. Константин и Елена, Варна

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Акад. д-р Дамян ДАМЯНОВ, д.м.н.

Председател Съюз на учените в България


Проф. д-р Татяна ХАДЖИЕВА, д.м.н.

Председател Гилдия на лъчетерапевтите в България


Доц. д-р Елисавета ВЪЛЧЕВА, д.м.

Председател Българска асоциация по радиология


Проф. д-р Петър ПАНЧЕВ, д.м.н.

Председател Българско урологично дружество


Доц. д-р Росен КОЛАРОВ, д.м.

Председател Асоциация на оралните и лицевочелюстни хирурзи


Доц. д-р Явор ИВАНОВ, д.м.

Председател Българско дружество по белодробни болести


Проф. д-р Асен ДУДОВ, д.м

Председател Българско онкологично дружество


Доц. д-р Галина КИРОВА, д.м

Председател Българско дружество по кардиоторакална рентгенология


Проф. д-р Драга ТОНЧЕВА, д.м.н.

Медицински университет, София


Проф. д-р Елена ПИПЕРКОВА, д.м.н.

Председател Българско дружество по нуклеарна медицина


Проф. д-р Ирена КОСТАДИНОВА, д.м.н.

Медицински университет, София


Проф. д-р Данаил ПЕТРОВ, д.м.н.

Медицински университет, София


Проф. д-р Светлана ХРИСТОВА, д.м.

Медицински университет, София


Проф. д-р Ташко ДЕЛИЙСКИ, д.м.н.

Медицински университет, Плевен


Проф. д-р Галина КУРТЕВА, д.м.

СБАЛО, София


Проф. д-р Жанет ГРУДЕВА, д.м.

Медицински университет, Пловдив


Проф. д-р Красимир ИВАНОВ, д.м.н.

Медицински университет, Варна


Проф. д-р Росен МАДЖОВ, д.м.н.

Медицински университет, Варна


Проф. д-р Анелия КЛИСАРОВА, д.м.н.

Медицински университет, Варна


Проф. д-р Искрен КОЦЕВ, д.м.н.

Медицински университет, Варна


Проф. д-р Стефан ИВАНОВ, д.м.н.

Медицински университет, Варна


Доц. д-р Боян БАЛЕВ, д.м.

Медицински университет, Варна


Проф. д-р Алексадър ХИНЕВ, д.м.

Медицински университет, Варна


Доц. д-р Димитър КАЛЕВ, д.м.

Медицински университет, Варна