национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ

В ОНКОЛОГИЯТА

19–21 октомври 2017, Варна, Златни пясъци, хотел Адмирал

ЕКСПЕРТЕН БОРД 2017

ЕКСПЕРТЕН БОРД 2017 ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ В ОНКОЛОГИЯТА

проф. Алексей САВОВ

ЦГЛ – София


проф. д-р Асен ДУДОВ

Аджибадем Сити Клиник – София


д-р Борис ПЕТРОВ

Трансхеликс – София


д-р Веселина КОЛЕВА

Аджибадем Сити Клиник, Токуда Болница – София


проф. д-р Галина КИРОВА

Аджибадем Сити Клиник, Токуда Болница – София


проф. д-р Георги БАЛАЦЕНКО

СБАЛХЗ – София


доц. д-р Димитър КАЛЕВ

СБАЛОЗ Д-р М. Марков – Варна


чл. кор. проф. д-р Драга ТОНЧЕВА

Медицински университет – София


доц. д-р Иван ИВАНОВ

УМБАЛ Г. Странски – Плевен


проф. д-р Ирена КОСТАДИНОВА

Аджибадем Сити Клиник – София


доц. д-р Красимир КИРОВ

СБАЛО – София


проф. д-р Маргарита ГЕНОВА

СБАЛХЗ – София


д-р Мариела ВАСИЛЕВА

УМБАЛ Александровска – София


доц. Милка ГЕОРГИЕВА

Българско дружество по патология


проф. д-р Милчо МИНЧЕВ

СБАЛХЗ – София


доц. д-р Павел БОЧЕВ

Българско дружество по нуклеарна медицина


доц. д-р Павел СТАНИМИРОВ

УМБАЛ Александровска – София


доц. Радка КЪНЕВА

Медицински университет – София


проф. д-р Савелина ПОПОВСКА

УМБАЛ Г. Странски – Плевен


проф. д-р Светлана ХРИСТОВА

УМБАЛ Александровска – София


проф. д-р Соня СЕРГИЕВА

СБАЛОЗ – София


проф. д-р Татяна ХАДЖИЕВА

Аджибадем Сити Клиник – София


д-р Тихомир ДИКОВ

УМБАЛ Александровска – София


доц. д-р Яна БОЧЕВА

Българско научно дружество по клинична лаборатория