национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 14 – 17 октомври 2021
Конгресен център Палас, Слънчев ден, Св. св. Константин и Елена, Варна

ЕКСПЕРТЕН БОРД 2021 Поведение при панкреасен карцином

д-р Александър КАЦАРОВ

ВМА – София


проф. д-р Александър ЮЛИЯНОВ

МБАЛ Тракия – Стара Загора


проф. д-р Асен ДУДОВ

Аджибадем Сити Клиник – София


доц. д-р Ася КОНСУЛОВА

КОЦ – Бургас


доц. д-р Васил МИХАЙЛОВ

ВМА – София


д-р Веселина КОЛЕВА

Аджибадем Сити Клиник, Токуда – София


доц. д-р Димитър КАЛЕВ

СБАЛОЗ М. Марков – Варна


чл. кор. проф. д-р Драга ТОНЧЕВА

Медицински университет – София


доц. д-р Желязко АРАБАДЖИЕВ

Аджибадем Сити Клиник, Токуда – София


д-р Захари ЗАХАРИЕВ

МБАЛ Унихоспитал - Панагюрище


доц. д-р Иван ВАСИЛЕВСКИ

Медицински институт МВР – София


доц. д-р Ивелин ТАКОРОВ

ВМА – София


проф. д-р Ирена КОСТАДИНОВА

Аджибадем Сити Клиник – София


д-р Камен НЕДЕВ

Аджибадем Сити Клиник – София


д-р Марчела КОЛЕВА

МБАЛ Св. София – София


проф. д-р Милена СТАНЕВА

Аджибадем Сити Клиник, Токуда – София


доц. Милка ГЕОРГИЕВА

Българско дружество по патология


доц. д-р Надя ДИМИТРОВА

European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy


проф. д-р Никола ВЛАДОВ

ВМА – София


доц. д-р Николай БЕЛЕВ

УМБАЛ Eврохоспитал – Пловдив


доц. д-р Николай ЙОРДАНОВ

КОЦ – Враца


доц. д-р Павел БОЧЕВ

Аджибадем Сити Клиник – София


д-р Петко КАРАГЬОЗОВ

Аджибадем Сити Клиник, Токуда – София


д-р Радослав МАНГАЛДЖИЕВ

СБАЛОЗ – София


д-р Радослав ПЕТКОВ

УМБАЛ Софиямед – София


д-р Росица КРЪСТЕВА

МБАЛ Унихоспитал – Панагюрище


проф. д-р Савелина ПОПОВСКА

УМБАЛ Георги Странски – Плевен


проф. д-р Светлана ХРИСТОВА

УМБАЛ Александровска – София


проф. д-р Соня СЕРГИЕВА

СБАЛОЗ – София


проф. д-р Татяна ХАДЖИЕВА

УМБАЛ Св. Иван Рилски – София