национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА, версия 2.2018

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТОРАКАЛНИ И ГАСТРОЕНТЕРОПАНКРЕАСНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ, версия 2.2018

4 – 6 октомври 2018, Варна, Златни пясъци

ЕКСПЕРТНИ БОРДОВЕ 2018

ЕКСПЕРТЕН БОРД 2018 Поведение при карцином на гърда, версия 2

проф. д-р Асен ДУДОВ

Аджибадем Сити Клиник – София


д-р Валентин ИВАНОВ

Аджибадем Сити Клиник Токуда – София


проф. д-р Галина КУРТЕВА

СБАЛО – София


проф. д-р Георги БАЛАЦЕНКО

СБАЛХЗ – София


доц. д-р Димитър КАЛЕВ

СБАЛОЗ М. Марков – Варна


проф. д-р Георги БАЛАЦЕНКО

СБАЛХЗ – София


доц. д-р Димитър КАЛЕВ

СБАЛОЗ Д-р М. Марков – Варна


доц. д-р Добромир ДИМИТРОВ

СБАЛАГ Св. Марина – Плевен


чл. кор. проф. д-р Драга ТОНЧЕВА

Медицински университет – София


проф. д-р Жанет ГРУДЕВА-ПОПОВА

УМБАЛ Св. Георги – Пловдив


проф. д-р Иван ГАВРИЛОВ

СБАЛО – София


доц. д-р Иван ИВАНОВ

УМБАЛ Георги Странски – Плевен


доц. д-р Иглика МИХАЙЛОВА

СБАЛО – София


проф. д-р Ирена КОСТАДИНОВА

Аджибадем Сити Клиник – София


проф. д-р Константа ТИМЧЕВА

МБАЛ Надежда – София


д-р Красимир КОЙНОВ

МБАЛ Сердика – София


д-р Кристина ПАВЛОВА

МБАЛ Люлин – София


проф. д-р Маргарита ГЕНОВА

СБАЛХЗ – София


доц. Милка ГЕОРГИЕВА

Българско дружество по патология


доц. д-р Надя ДИМИТРОВА

Europian Commission Initiative on Breast Cancer


доц. д-р Павел СТАНИМИРОВ

УМБАЛ Александровска – София


д-р Румен ЛАЗАРОВ

Аджибадем Сити Клиник Токуда – София


проф. д-р Савелина ПОПОВСКА

УМБАЛ Георги Странски – Плевен


проф. д-р Светлана ХРИСТОВА

УМБАЛ Александровска – София


проф. д-р Соня СЕРГИЕВА

СБАЛОЗ – София


проф. д-р Татяна ХАДЖИЕВА

УМБАЛ Св. Иван Рилски – София


проф. д-р Ташко ДЕЛИЙСКИ

СБАЛАГ Св. Марина – Плевен


доц. д-р Теофил СЕДЛОЕВ

УМБАЛ Царица Йоанна – София


ЕКСПЕРТЕН БОРД 2018 Поведение при торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори, версия 2

доц. д-р Аркади ИВАНОВ

IV МБАЛ – София


проф. д-р Асен ДУДОВ

Аджибадем Сити Клиник – София


проф. д-р Борислав ВЛАДИМИРОВ

УМБАЛ Царица Йоанна – София


доц. д-р Весела СТОЙНОВА

Аджибадем Сити Клиник – София


проф. д-р Галина КИРОВА

Аджибадем Сити Клиник Токуда – София


проф. д-р Галина КУРТЕВА

СБАЛО – София


доц. д-р Димитър КАЛЕВ

СБАЛОЗ М. Марков – Варна


чл. кор. проф. д-р Драга ТОНЧЕВА

Медицински университет – София


доц. Милка ГЕОРГИЕВА

Българско дружество по патология


доц. д-р Надя ДИМИТРОВА

Europian Commission Initiative on Breast Cancer


проф. д-р Панайот КУРТЕВ

СБАЛО – София


проф. д-р Савелина ПОПОВСКА

УМБАЛ Георги Странски – Плевен


проф. д-р Светлана ХРИСТОВА

УМБАЛ Александровска – София


проф. д-р Соня СЕРГИЕВА

СБАЛОЗ – София


проф. д-р Татяна ХАДЖИЕВА

УМБАЛ Св. Иван Рилски – София


доц. д-р Яна БОЧЕВА

Българско дружество по клинична лаборатория