национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море
Онкологична конференция 14 – 16 октомври 2021

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Доц. д-р Димитър Калев, д.м.

СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” – Варна

Проф. д-р Асен Дудов, д.м.

Председател на Българско онкологично научно дружество

Проф. д-р Георги Кобаков, д.м.

Управител на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” – Варна

Проф. д-р Маргарита Генова, д.м.

Българско медицинско сдружение по хематология

Проф. д-р Валерия Калева, д.м.

Българско медицинско сдружение по хематология