национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2020

д-р Лидия Чавдарова, дм

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – София

Родена през 1980 г. в София.
През 2004 г. се дипломира в специалност Медицина на Медицински университет – София.
От 2008 г. е научен сътрудник в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛ по онкология – София.
Специализира в Медицински университет – Лайпциг, Германия, и от 2011 г. е специалист по нуклеарна медицина.
Преподавател в Медицинския факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски”.
През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема: Мултимодална нуклеарно-медицинска диагностика при малигнени лимфоми.
Национален експерт в ПЕТ/КТ изследвания на деца и юноши с лимфом на Ходжкин и възрастни с неходжкинови лимфоми.
Член на Европейската асоциация по нуклеарна медицина и Европейското дружество по хибридна, молекулярна и транслационна образна диагностика.