национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2019

доц. д-р Николай Янев

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” — София

Роден през 1976 г. в Русе
Завършва 31-во Средно училище за чужди езици и мениджмънт Иван Вазов в София.
През 1996 г., придобива магистърски степени по стоматология и медицина в Медицински университет, София.
Специалист по лицевочелюстна хирургия.
Защитава дисертационен труд на тема: Механизъм-насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия
Между 2012-та и 2015 г. работи в онкологични центрове във Великобритания.
Въвежда за първи път в България микросъдов трансфер и трансплантация на тъкани, съвременни техники на ортогнатната хирургия и миниинвазивни операции на долночелюстни стави.
Член на Британската асоциация по орална и лицевочелюстна хирургия, Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия и Световната асоциация по орална и лицевочелюстна хирургия.