национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2015

доц. д-р Павел Бочев

Университетска болница Св. Марина – Варна

Роден на 24 декември 1976 г. във Варна.
Завършва Езикова гимназия Екзарх Йосиф – Ловеч през 1995 г.
Първенец на випуск 2001 г. в Медицински университет – Варна.
През 2006 г. придобива специалност по Нуклеарна медицина.
Защитава образователно-научна степен доктор през 2011 г. на тема: Нуклеарномедицински методи в диагностиката и диференциалната диагноза на мозъчните тумори.
Хабилитиран е за доцент през 2013 г.
Заместник-председател на Българско дружество по нуклеарна медицина, национален делегат към Европейската асоциация по нуклеарна медицина, национален консултант по нуклеарна медицина през 2014 г.
Участва в екипа, въвел в България позитроноемисионната томография с компютърна томография (РЕТ/СТ) и инсталирал първия в страната циклотрон. Носител на награда Варна 2014 за колектив, като ръководител на екип, въвел в експлоатация и рутинна практика циклотронен комплекс.
Автор на над 50 публикации в областта на нуклеарната медицина и повече от 30 участия в международни научни форуми.