национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА, версия 2.2018

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТОРАКАЛНИ И ГАСТРОЕНТЕРОПАНКРЕАСНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ, версия 2.2018

4 – 6 октомври 2018, Варна, Златни пясъци, хотел Адмирал

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Хематологични и лимфни проблеми при карцином на гърда

Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда
проф. д-р Т. Делийски, доц. д-р Д. Димитров

Поведение при лимфоми, свързани с импланти
проф. д-р М. Генова, проф. д-р Г. Балаценко

Терапевтично свързани миелоидни неоплазии
проф. д-р Ж. Грудева-Попова