национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

епителни тумори на глава и шия

колоректален и анален карцином, в.2 2016

20–22 октомври 2016, Варна, Златни пясъци, х-л Адмирал

Тази мултидисциплинарна конференция е предназначена за оториноларинголози, лицевочелюстни хирурзи, патолози, лъчетерапевти, медицински онколози, медицински генетици, нуклеарни медици, рентгенолози, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на епителните тумори на глава и шия.

Награда Море

ВАЖНИ ДАТИ

  • 18 септември 2016 Краен срок за редовна регистрация
  • 27–28 май 2016 Първа работна среща на експертния борд Програма
  • 19–20 август 2016 Втора работна среща на експертния бордПрограма
  • 18 август 2016 Работна среща на експертен борд Колоректален карцином, в. 2.2016
  • 20–22 октомври 2016 Презентации
  • Мобилното приложение МОРЕ, съдържащо всички ръководства и учебни книги, може да свалите от следните линкове
  • iOS app Android app
доц. др. Димитър Калев

С приятелско сърце:
доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационния комитет

Скъпи колеги и приятели,


Към седмото прераждане на МОРЕ ни притегля тайнствената и пленителна символика на седмицата – или вечнообновяваща се цикличност, или завършена пълнота. И в едната, и в другата си знаковост форумът е натоварен с респектираща креативност – десет публикувани ръководства за клинична практика и шест учебни книги за продължаващо обучение.

МОРЕ 2016 фокусира епителните тумори на глава и шия в цялата им морфологична хетерогенност и терапевтична мултимодалност. Допълнително ще бъде обновено ръководството за поведение при колоректален и анален карцином от 2011 г. Двата национални експертни борда ще изработят консенсусни становища, основани на доказателства, и ще ги представят на пленарни и дискусионни сесии.

Конференция МОРЕ все повече придобива измеренията на школа за добродетели – научни, естетически и морални. Нека всеки да преживява форума като посвещение в ментална смелост, както древните траки от Одесос са се обучавали в храма на Дарзалас да вплитат мисленето във волята. Така и МОРЕ може да генерира добротворчески сили от синтеза на нашите собствени мисли и постъпки. Затова българската онкология има нужда от МОРЕ.

С приятелско сърце: доц. д-р Димитър Калев
Председател на организационния комитет


ДОКУМЕНТИ МОРЕ