национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 20 – 22 октомври 2022Конгресен център, хотел Интернационал, Златни пясъци, Варна

Тази мултидисциплинарна конференция е предназначена за коремни хирурзи, патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, медицински онколози, лъчетерапевти, нуклеарни медици, рентгенолози, хематолози, клинични лабораторни лекари, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на стомашния карцином.

Награда Море

ВАЖНИ ДАТИ

  • 12 – 14май 2022 Първа работна среща на експертния борд
  • 22 – 23юли 2022 Втора работна среща на експертния борд
  • 20 – 22 октомври 2022 Презентации МОРЕ 2022
  • Мобилното приложение МОРЕ, съдържащо всички ръководства и учебни книги, може да свалите от следните линкове
  • iOS app Android app
доц. др. Димитър Калев

С приятелско сърце:
доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационния комитет

Уважаеми колеги и приятели,


Идеята за МОРЕ се роди по време на мултидисциплинарния конгрес на ESMO/ECCO в Берлин през септември 2009 г. Още там със сърце и душа я прегърнаха професорите Валентина Цекова, Константа Тимчева и Ташко Делийски. Помня, градът беше пълен с предизборни транспаранти на канцлеркатаАнгела Меркел, в Дойче опера вървеше Танхойзер на Вагнер, а във въздуха витаеха акорди от неподражаемата немска социалност и възвишена музикалност. Явно, от тези европейски първообрази бе заченато българското МОРЕ.
Тази година конференцията посвещава своите експерти и слушатели на клиничното поведение при стомашен карцином. Тринайсетото издание обещава и технологична революция – оригинална дигитална екосистема МОРЕ ще създава и обновява всички досегашни и бъдещи ръководства и учебни книги в реално време.
Твърди се, че стълбата към съвършенството имала 13 стъпала. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ.