национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ

В ОНКОЛОГИЯТА

19–21 октомври 2017, Варна, Златни пясъци, хотел Адмирал

Тази мултидисциплинарна конференция е предназначена за патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, клинични лабораторни лекари, медицински онколози, хематолози, лъчетерапевти, нуклеарни медици, рентгенолози, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата и предиктивното терапевтично планиране на солидни малигнени тумори и хематологични малигнитети.

Награда Море

ВАЖНИ ДАТИ

  • 17 септември 2017 Краен срок за редовна регистрация
  • 19–20 май 2017 Първа работна среща на експертния борд Програма
  • 28–29 юли 2017 Втора работна среща на експертния борд Програма
  • 19–21 октомври 2017 Презентации
  • Мобилното приложение МОРЕ, съдържащо всички ръководства и учебни книги, може да свалите от следните линкове
  • iOS app Android app
доц. др. Димитър Калев

С приятелско сърце:
доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационния комитет

Скъпи колеги и приятели,


Геномика-протеомика-радиомика (G-P-R) – това е триадата, с която осмото издание на МОРЕ разгръща своето експертно мислене и клинични инвенции. Конференция МОРЕ 2017 изцяло се посвещава на прецизираната медицина в онкологията. Експертен борд от осем медицински специалности и национални браншови организации ще разработи клинично ръководство за предиктивни биомаркери при солидни малигнени тумори и хематологични малигнитети. За първи път българската клинична патология, молекулярна биология и клинична лаборатория ще обявят свой мултидисциплинарен „манифест”, дефинирайки визиите си за избор, валидирани технологии и предсказващи стойности на всички съвременни биомаркери.

Днес клиничната онкология приема биологичната предикция за своя „априорна” философия, без която персонализираната медицина е невъзможна. Затова българската медицинска онкология и хематология имат нужда от МОРЕ.


ДОКУМЕНТИ МОРЕ